Psychodiagnostisch onderzoek

Op indicatie kan het noodzakelijk zijn om een psychodiagnostisch onderzoek af te nemen om een beter beeld te krijgen van de achtergrond van uw klachten. Het nut en de wenselijkheid van zo’n onderzoek zal ik met u bespreken Het onderzoek bestaat gewoonlijk uit een intelligentieonderzoek (sterkte zwakte analyse van het intelligentieprofiel) en/of een persoonlijkheidsonderzoek.

Intelligentieonderzoek

Met behulp van intelligentieonderzoek wordt nagegaan hoe u presteert op  uiteenlopende taken. Het gaat om taalopdrachten en doe-taken. Sommige taken worden onder tijdsdruk afgenomen. Hierdoor krijgen we een beeld van uw sterke en minder sterke vaardigheden. Vaardigheden kunnen o.a. op het gebied van ruimtelijk inzicht, analytisch vermogen, abstractievermogen liggen. Doelstelling kan hierbij ook zijn om inzicht te krijgen in hoe u uw mindere sterke vaardigheden zou kunnen trainen en/of verbeteren.

Persoonlijkheidsonderzoek

Dit onderzoek bestaat uit psychologische testen , die klachten, gedragspatronen, coping strategieën en de psychodynamiek daartussen in kaart brengen. De testen kunnen bestaan uit meerkeuze vragenlijsten, uit volgens een protocol gestelde interviewvragen en uit projectieve technieken.

Neuropsychologisch onderzoek

Indien u klachten heeft op het gebied van aandacht, concentratie en geheugen is het mogelijk om dit systematisch in kaart te brengen. U krijgt dan een veelheid aan taken en opdrachten. Deze kunnen zowel op taalgebied als op cijfergebied liggen. Sommige taken worden onder tijdsdruk afgenomen.

Studie- en beroepskeuzeonderzoek

Vragen over welke studie en/of beroep het beste bij iemand past kunnen uitgezocht worden via een studie- en beroepskeuzeonderzoek. Dit betreft een uitgebreid onderzoek bestaande uit persoonlijkheid- intelligentie en interesseonderzoek.