De praktijk

Praktijk de Wit Erice (AGB -code praktijk :94001567 ) is een ambulante specialistische GGZ-praktijk waarin ik, de praktijkhouder, M.C.V. de Wit (AGB-code zorgverlener : 94001951) als zelfstandig gevestigde Klinisch psycholoog, Psychotherapeut en Psychodiagnosticus werkzaam ben voor psychotherapeutische behandeling en psychodiagnostiek.

Nadere gegevens omtrent mijzelf: Ik ben sedert 1989 zelfstandig gevestigd. Tussen 1996 en 2001 heb ik tevens op de Polikliniek Psychiatrie en op de Psychotherapeutische afdeling van een Psychiatrische instelling in Amsterdam gewerkt. Ik heb me verder gespecialiseerd door een aantal postdoctorale opleidingen te volgen. Ik ben opgeleid in de Analytische individuele en groepspsychotherapie, in Relatie- en Systeemtherapie en in EMDR therapie. Ik sta geregistreerd als EMDR practitioner en ben gespecialiseerd in het werken met complexe problematiek met meervoudige traumata (EMDR bij complex trauma). Ook in de individuele behandeling betrek ik systeemtherapeutische aspecten. Ik richt me in principe op de ‘totale’ persoon, dat wil zeggen met zijn/ haar verschillende niveaus van functioneren. Ik werk vanuit de overtuiging dat een goede behandelrelatie, waarin vertrouwen en respect voorop staan, de basis vormt van een psychotherapeutische behandeling.
Gezien mijn eveneens spaans- talige achtergrond zijn Spaans sprekende cliënten ook welkom.