Informatie voor verwijzers

Huisarts verwijzing

Huisarts verwijzing

Voor het aangaan van een behandeling is een verwijzing van de huisarts van de cliënt/patiënt voor specialistische GGZ noodzakelijk. De verwijsbrief moet de volgende informatie bevatten verwijzing. Voor het zorgjaar 2024 heb ik met alle verzekeraars een contract voor Specialistische GGZ behandelingen afgesloten.

Psychodiagnostisch onderzoek naar persoonlijkheid en/of intelligentieprofiel, Neuropsychologisch onderzoek en Studie-en beroepskeuze onderzoek is mogelijk.

Indien de cliënt/patiënt daar toestemming voor geeft, ontvangt de verwijzer een kort bericht bij de start van de eigenlijke behandeling en bij de afsluiting van het zorgtraject c.q. van de behandeling.

Indicaties voor behandeling:

 • posttraumatisch stressstoornis;
 • complexe traumata;
 • alle andere angststoornissen;
 • dissociatieve stoornissen;
 • depressieve stoornissen;
 • persoonlijkheidsstoornissen;
 • somatoforme stoornissen;
 • autistiforme stoornissen;
 • cognitieve stoornissen.

Contra-indicaties:

 • alcohol- en drugsverslaving;
 • chronisch psychotisch toestandsbeeld;
 • gevorderde dementiële stoornissen.