Kwaliteit van de praktijk

Ik sta in het BIG register (Beroepen in Gezondheidszorg register) ingeschreven.
met als Basisberoepen:

  • Psychotherapeut (BIG- registratienummer 29051656616)
  • GZ-psycholoog (BIG-registratienummer 09051656625)

en met als Specialistisch beroep:

  • Klinisch psycholoog (BIG-registratienummer 09051656625)

Als lid van de LVVP wordt mijn praktijk eenmaal in de 5 jaar gevisiteerd. Doel van de visitatie is om na te gaan of een praktijk aan de kwaliteitscriteria voldoet van de beroepsvereniging. Mijn praktijk is op 7 december 2020 gevisiteerd en voldoet aan de kwaliteitscriteria van de LVVP.

Ik sta ingeschreven bij de vereniging EMDR Nederland http://www.emdr.nl/ en bij de Europese EMDR vereniging http://www.emdr-europe.org/ als European EMDR Practitioner https://emdrtherapeuten.nl/.

Ik ben lid van:

Ik ben tevens lid van:

Vanaf 1 januari 2017 dient elke zorgverlener binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg over een kwaliteitsstatuut te beschikken en deze te kunnen overhandigen. U kunt het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk inzien via kwaliteitsstatuut.