Kwaliteit van de praktijk

Ik sta in het BIG register (Beroepen in Gezondheidszorg register) ingeschreven.
met als Basisberoepen:

  • Psychotherapeut (BIG- registratienummer 29051656616)
  • GZ-psycholoog (BIG-registratienummer 09051656625)

en met als Specialistisch beroep:

  • Klinisch psycholoog (BIG-registratienummer 09051656625)

Als lid van de LVVP wordt mijn praktijk eenmaal in de 5 jaar gevisiteerd. Doel van de visitatie is om na te gaan of een praktijk aan de kwaliteitscriteria voldoet van de beroepsvereniging. Mijn praktijk is op 11 december 2015 voor het laatst gevisiteerd.

Ik sta ingeschreven bij de vereniging EMDR Nederland http://www.emdr.nl/ en bij de Europese EMDR vereniging http://www.emdr-europe.org/ als European EMDR Practitioner https://emdrtherapeuten.nl/.

Ik ben lid van:

Ik ben tevens lid van:

Vanaf 1 januari 2017 dient elke zorgverlener binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg over een kwaliteitsstatuut te beschikken en deze te kunnen overhandigen. U kunt het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk inzien via kwaliteitsstatuut.