Kosten / vergoedingen

Basispakket zorgverzekering

De psychotherapeutische behandeling maakt deel uit van het basispakket van uw verplichte zorgverzekering en wordt dus in principe vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient verwezen te worden door / een verwijzing te krijgen van uw huisarts voor een Specialistische GGZ behandeling.

De geestelijke gezondheidszorg is sinds 2014 ingedeeld in basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). In de BGGZ zijn de eerstelijns en GZ- psychologen werkzaam. Daar kunt u terecht voor lichtere psychische klachten en kortdurende behandelingen. Meervoudige en complexe problematiek en /of problematiek die het dagelijkse leven ernstig ontregelen worden in de SGGZ behandeld. In de SGGZ werken (ook ambulant en zelfstandig gevestigd) de in behandeling van die meervoudige en complexe problematiek gespecialiseerde psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten.

Zorgverzekering specialistische GGZ

Binnen mijn praktijk bied ik specialistische GGZ. Om vergoeding van de behandeling mogelijk te maken dient u bij de intake een verwijzing van de huisarts mee te nemen voor Specialistische GGZ. Wat betreft de verzekerde zorg is het van belang voor u om te weten dat ik voor het jaar 2017 en ook voor 2018 met alle verzekeraars (lijst zorgverzekeraars) een contract voor Specialistische GGZ behandelingen heb afgesloten. Dit betekent dat de behandeling vergoed wordt en dat ik de behandeldeclaratie rechtstreeks naar uw verzekering stuur. Deze declaratie bestaat uit een Diagnose Behandel Combinatie (DBC), waarin een diagnose en alle activiteiten die in het kader van de behandeling hebben plaatsgevonden zijn opgenomen. Na afronding, maar in ieder geval binnen een jaar wordt de DBC afgesloten en in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar via standaardprijzen per diagnosecategorie. Deze standaardprijzen zijn door het NZA (Nederlands Zorgautoriteit) en door de zorgverzekeraars bepaald. Alleen het eigen risico over het behandeljaar wordt met u afgerekend. Uw verzekeraar stuurt u daarvoor een nota. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld en is in 2017 € 385,00 en in 2018 blijft deze € 385,00.

De meeste zorgverzekeraars contracteren met een maximum plafondbudget per zorgjaar.

Dit kan betekenen dat ik wel een contract met uw zorgverzekeraar heb afgesloten maar halverwege het jaar geen nieuwe behandelingen kan starten voor verzekerden bij uw verzekeraar. U kunt het beste contact opnemen met mij om te checken of ik nog ruimte heb in mijn contract met uw verzekeraar, zodat de gehele behandeling vergoed kan worden.

Ik verwijs naar de wachtlijst per 01-09-2017 (link wachtlijst).

Bij verhindering is het van belang dat u de afspraak tijdig afzegt. Tenminste één werkdag (tenminste 24 uur het weekend niet meegerekend) vòòr de dag van de afspraak.

Voor niet of te laat afgezegde afspraken ben ik genoodzaakt om deze afspraak bij u zelf in rekening te brengen. Voor deze no-show/ gemiste afspraak hanteer ik het bedrag, dat overeenkomt met de door de NZA vastgestelde prijs van een zitting ‘niet verzekerde zorg’. Voor 2017 is het tarief voor niet verzekerde zorg OZP-tarief, voor de prestatie OZP niet-basispakketzorg consult € 98,00 voor een consult van 45 minuten en € 147,00 voor een consult van 90 minuten.

Wat betreft de kosten voor Intelligentieonderzoek, Studie- en beroepskeuze onderzoek en Neuropsychologisch onderzoek:

De tarieven hiervoor variëren, afhankelijk van het type en het aantal voor het onderzoek gebruikte psychologische tests vanaf € 1200,- tot € 2500,-